1. Θεωρία τελωνειακών ενώσεων
Author: Μακαντάση, Ευμορφία
Format: pdf
Date: 01-2007
2. Επιβίωση εγχώριων επιχειρήσεων : επιδράσεις της ξένης διείσδυσης, της τεχνικής αποτελεσματικότητας και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος
Author: Πέππας, Κωνσταντίνος Σ.
Format: pdf
Date: 06-2009
3.
4. Essays in industrial organization : vertical relations and product differentiation
Author: Kourandi, Frago
Format: pdf
Date: 07-2010
5. Fiscal and monetary policy in new Keynesian DSGE models
Author: Varthalitis, Petros
Format: pdf
Date: 07-2014
6. Fiscal policy and cycles in Greece : positive and normative analysis
Author: Papageorgiou, Dimitris
Format: pdf
Date: 04-2009
7. The interdependence of financial risk and sovereign risk along the business cycle in the Euro area
Author: Tsoukalas, Konstantinos
Format: pdf
Date: 05-2015
8. Essays in applied microeconometrics : I. Discrete deforestation with spatial interactions II. Employment transitions of older persons in Britain III. Sibling post-schooling educational attainment
Author: Emmanouilidi, Elpianna
9. Bundling, Tying and Competition Effects
Author: Δοντά, Ελπινίκη
Format: pdf
10. Νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και τρόποι μετάδοσης της στην πραγματική οικονομία: μέτρηση της αποτελεσματικότητας της
Author: Δρούκας, Νικόλαος
Format: pdf
11. Συμβάσεις αποκλειστικότητας και η αντιμετώπιση τους από την πολιτική ανταγωνισμού
Author: Αντύπα, Ερικέτη
Format: pdf
12. Efficient market hypothesis: the case of the London Stock Exchange
Author: Vidali, Maria, Βιδάλη, Μαρία
Date: 05-2013
13. Αντιστάθμιση κινδύνου χαρτοφυλακίου με χρήση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης
Author: Κατσαβού, Λήδα
Format: pdf
Date: 01-2013
14. O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism – ESM) στον τραπεζικό τομέα
Author: Ίλτσιος, Φιλοκτήμων
Format: pdf
Date: 01-2013
15. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Βιομάζα
Author: Τσάγγαρης, Ηρακλής
Format: pdf
16. Credit Rating Agencies: Aspects οf industrial οrganisation, use In financial markets and implications for asset prices
Author: Doundoulaki, Maria
Format: pdf
Date: 05-2013
17. Η επίδραση του ανταγωνισμού και της πολιτικής ανταγωνισμού στην οικονομική ανάπτυξη
Author: Κατσαρού, Μαριάννα
Format: pdf
18. Ένας κίνδυνος, δυο αγορές: ποια η σχέση μεταξύ της αγοράς των ομολόγων και εκείνης των CDS. Υπάρχει ροή πληροφοριών μεταξύ της αγοράς των μετοχών και των CDS;
Author: Νάσης, Μαρτίνος
Format: pdf
19. Πρόβλεψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας μέχρι το 2020 και προοπτικές μερικής κάλυψης τους από εγχώριους υδρογονάνθρακες
Author: Λιούλιος, Αλέξανδρος Δ.
Format: pdf
20. Πρακτικές tying και bundling και πολιτική ανταγωνισμού
Author: Σταυροπούλου, Δέσποινα
Format: pdf

Pages:  1234