1. Ρητορική και πρόκληση: τα συναισθήματα, οι αξίες και οι στάσεις των καταναλωτών έναντι ρητορικών προκλητικών διαφημίσεων
Συγγραφέας: Θεοδωράκης, Ιωάννης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
2. Investigating the path through which export market orientation influances export venture performance: the role of export sales strategy and marketing capabilities
Συγγραφέας: Makri, Katerina N.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2014
3. Nation brand: exploring the concept
Συγγραφέας: Psimouli, Maria
Ημερομηνία: 05/09/2016
4. Organizational virtuousness: examining its antecedents and its consequences through the lens of social exchange theory
Συγγραφέας: Tsachouridi, Irene
Ημερομηνία: 2016
5. Crafting the extra innovation: from job crafting to innovative behavior
Συγγραφέας: Paraskevopoulou, Louiza
Ημερομηνία: 2017
6. Exploring relationship quality and its antecedents in the social media context: the application of the relational benefits and costs approach
Συγγραφέας: Tsimonis, Georgios
Ημερομηνία: 21-04-2016
7. Σύγχρονες στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων Β2Β επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μπόικου, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2016
8. Balanced market orientation: conceptualization, empirical validation and impact on organizational performance in the services sector
Συγγραφέας: Γιαννόπουλος, Αντώνιος, Giannopoulos, Antonios
Ημερομηνία: 02/12/2014
9. Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και του προσανατολισμού στην επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης
Συγγραφέας: Κοττίκα, Ευθυμία
Ημερομηνία: 04/15/2019
10. CSR and SME financial performance
Συγγραφέας: Μαγρίζος, Σόλων, Magrizos, Solon
Ημερομηνία: 06/26/2015
11. Emotions and cognition. The multiple roles of anger, surprise and awe in persuasive communication
Συγγραφέας: Lamprinakos, Grigorios, Λαμπρινάκος, Γρηγόριος
12. Εμπιστοσύνη και πρόθεση χρήσης των εναλλακτικών δικτύων για τραπεζικές συναλλαγές
Συγγραφέας: Κυρέζης, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2006
13. High performance work systems for an ageing workforce
Συγγραφέας: Πάχος, Νικόλαος, Pahos, Nikolaos
Ημερομηνία: 2020
14. Η Γυάλινη Οροφή στο χώρο των επιχειρήσεων υπό το πρίσµα της θεσµικής θεωρίας
Συγγραφέας: Ραφαηλίδου, Μυροφόρα
Ημερομηνία: 02-05-2012
15. Στρατηγική συνέργεια για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν διττή στρατηγική: η περίπτωση έντυπων και ηλεκτρονικών εφημερίδων
Συγγραφέας: Ψιλούτσικου, Μαρίνα
Ημερομηνία: 2007
16. Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο προσανατολισμού στη διοίκηση πελατών στρατηγικής σημασίας (Key Account Management Orientation): κίνητρα, εφαρμογή και αποτελέσματα
Συγγραφέας: Τζεμπελίκος, Νεκτάριος
Ημερομηνία: 21-10-2011
17. Consumer responses to schema incongruent brand information in advertising: moderating factors & boundary conditions
Συγγραφέας: Halkias, Georgios G.

Σελίδες:  1