1. Ρητορική και πρόκληση : τα συναισθήματα, οι αξίες και οι στάσεις των καταναλωτών έναντι ρητορικών προκλητικών διαφημίσεων
Συγγραφέας: Θεοδωράκης, Ιωάννης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2011
2. Investigating the path through which export market orientation influances export venture performance: the role of export sales strategy and marketing capabilities
Συγγραφέας: Makri, Katerina N.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2014
3. Nation brand: exploring the concept
Συγγραφέας: Psimouli, Maria
Ημερομηνία: 05/09/2016
4. Organizational virtuousness: examining its antecedents and its consequences through the lens of social exchange theory
Συγγραφέας: Tsachouridi, Irene
Ημερομηνία: 2016
5. Crafting the extra innovation: from job crafting to innovative behavior
Συγγραφέας: Paraskevopoulou, Louiza
Ημερομηνία: 2017
6. Exploring relationship quality and its antecedents in the social media context: the application of the relational benefits and costs approach
Συγγραφέας: Tsimonis, Georgios
Ημερομηνία: 21-04-2016
7. Σύγχρονες στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων Β2Β επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μπόικου, Βασίλειος
Ημερομηνία: 2016
8. Balanced market orientation: conceptualization, empirical validation and impact on organizational performance in the services sector
Συγγραφέας: Γιαννόπουλος, Αντώνιος, Giannopoulos, Antonios
Ημερομηνία: 02/12/2014
9. Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και του προσανατολισμού στην επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης
Συγγραφέας: Κοττίκα, Ευθυμία
Ημερομηνία: 04/15/2019

Σελίδες:  1