1. Ρητορική και πρόκληση : τα συναισθήματα, οι αξίες και οι στάσεις των καταναλωτών έναντι ρητορικών προκλητικών διαφημίσεων
Author: Θεοδωράκης, Ιωάννης Γ.
Format: pdf
Date: 06-2011
2. Investigating the path through which export market orientation influances export venture performance: the role of export sales strategy and marketing capabilities
Author: Makri, Katerina N.
Format: pdf
Date: 06-2014
3. Nation brand: exploring the concept
Author: Psimouli, Maria
Date: 05/09/2016
4. Organizational virtuousness: examining its antecedents and its consequences through the lens of social exchange theory
Author: Tsachouridi, Irene
Date: 2016
5. Crafting the extra innovation: from job crafting to innovative behavior
Author: Paraskevopoulou, Louiza
Date: 2017
6. Exploring relationship quality and its antecedents in the social media context: the application of the relational benefits and costs approach
Author: Tsimonis, Georgios
Date: 21-04-2016
7. Σύγχρονες στρατηγικές τιμολόγησης προϊόντων Β2Β επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Author: Μπόικου, Βασίλειος
Date: 2016
8. Balanced market orientation: conceptualization, empirical validation and impact on organizational performance in the services sector
Author: Γιαννόπουλος, Αντώνιος, Giannopoulos, Antonios
Date: 02/12/2014
9. Διερεύνηση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και του προσανατολισμού στην επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ της μικρομεσαίας επιχείρησης
Author: Κοττίκα, Ευθυμία
Date: 04/15/2019
10. CSR and SME financial performance
Author: Μαγρίζος, Σόλων, Magrizos, Solon
Date: 06/26/2015
11. Emotions and cognition. The multiple roles of anger, surprise and awe in persuasive communication
Author: Λαμπρινάκος, Γρηγόριος, Lamprinakos, Grigorios
12. Εμπιστοσύνη και πρόθεση χρήσης των εναλλακτικών δικτύων για τραπεζικές συναλλαγές
Author: Κυρέζης, Νικόλαος
Date: 2006

Pages:  1