1. Η Γαλλική Επανάστασις: η επαναστατική ιδέα εν τη Γαλλία προ της επαναστάσεως
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
2. Η Ναξία σμύρις: Τα αφορώντα αυτήν προβλήματα. Η νέα οργάνωσις
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
3. Η εκδοτική πολιτική της Γερμανικής Τραπέζης της Επικρατείας (Reichsbank): κατά τον πόλεμον και μετ αυτόν
Συγγραφέας: Στεφανίδου, Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
4. Κοινωνιολογική θεωρία της κοινωνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
5. Ο καπνός και η βιομηχανία αυτού εν ελλάδι
Συγγραφέας: Μικέλης, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
6. Αποτελέσματατης παρ' ημιν εισαγωγής του θεσμού της αναστολής εκτελέσεως της ποινής: εγκληματολογικαί μελέται
Συγγραφέας: Ρηγόπουλος, Θ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923

Σελίδες:  1