1. Η θεωρητική οικονομική επιστήμη κατά τον Franz Oppenheimer
Συγγραφέας: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
2. Οικονομική επιστήμη και ποσωτική καταμέτρησις
Συγγραφέας: Κουτσογιάννης, Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
3. Η δασμολογική προστασία και η άμεσος φορολογία των σιτηρών
Συγγραφέας: Σάντης, Δημήτριος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
4. Αι συναλλαγματικαί θεωρίαι
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
5. Η στρατολογία των υπαλλήλων και τα πανεπιστήμια εις την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927

Σελίδες:  1