Τίτλος   Ιστορικό Αρχείο ΟΠΑ

Περίληψη   Στο "Ιστορικό Αρχείο ΟΠΑ" συγκεντρώνονται οι επετηρίδες, οι οδηγοί σπουδών και άλλα ενημερωτικά έντυπα και εκδόσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα τμήμα του πλούσιου αρχειακού και φωτογραφικού υλικού του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για τεκμήρια που αφενός αποτυπώνουν την εξέλιξη του Πανεπιστημίου και την πολυσχιδή επιστημονική του δραστηριότητα κατά την πρώτη εκατονταετία της ιστορίας του και αφετέρου διασώζουν το συσσωρευμένο πλούτο των 100 αυτών χρόνων στην αφετηρία της επόμενης εκατονταετίας του Ιδρύματος.

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Πανεπιστημιακές εκδόσεις / University publications
Αρχείο φωτογραφιών
Αρχείο Γραμματειών
Δημοσιεύσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού: 1981-1985