Τίτλος   Ακαδημαϊκό Αποθετήριο

Περίληψη   Το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περιλαμβάνει πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές κ.α. για τις σχολές και τα τμήματα.

α) Σχολή Οικονομικών Επιστημών (School of Economic Sciences) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
- Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
- Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων (School of Business) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
- Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

γ) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας (School of Information Sciences and Technology) στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα:
- Τμήμα Πληροφορικής
- Τμήμα Στατιστικής

  Πλοηγηθείτε σε όλα τα τεκμήρια αυτής της συλλογής

Υποσυλλογές Τμήμα Πληροφορικής / Department of Informatics
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης / Department of Economics
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων / Department of Business Administration
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών / Department of International and European Economic Studies
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής / Department of Accounting and Finance
Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ / Department of Marketing and Communication
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας / Department of Management Science and Technology
Τμήμα Στατιστικής / Department of Statistics