ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κοινωνική κατεύθυνσις εν τη εξελίξει του κράτους
Δημιουργός :Σβώλος, Αλέξανδρος Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 128-141
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1921
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 7

Τύπος: application/pdf