ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φορολογία επί των αργούντων κεφαλαίων
Δημιουργός :Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 171-179
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 21

Τύπος: application/pdf