ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παλαιά δόγματα και κοινωνιολογικά διδάγματα της νομικής επιστήμης
Δημιουργός :Βιζουκίδης, Περικλής
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 273-290
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 27

Τύπος: application/pdf