ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα σύγχρονα προβλήματα του αστικού δικαίου
Δημιουργός :Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 385-400
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 33

Τύπος: application/pdf