ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επί του νέου αγροτικού νόμου: κρίσεις και νομοθετικαί υποδείξεις
Δημιουργός :Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 443-471
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 35

Τύπος: application/pdf