ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη περί μεταρρυθμίσεως του νόμου περί αναστολής της εκτελέσεως της ποινής
Δημιουργός :Πεταλάς, Αντώνιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 472-477
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1922
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 36

Τύπος: application/pdf