ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί παραγωγής και συνδικάτου καταναλώσεως λιγνιτών
Δημιουργός :Σαπνάς, Μιλτιάδης
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 202-226
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1923
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 45

Τύπος: application/pdf