ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινωνιολογική θεωρία της κοινωνικής οικονομίας
Δημιουργός :Σαουνάτσος, Ανδρέας
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 336-339
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1923
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 50

Τύπος: application/pdf