ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο καπνός και η βιομηχανία αυτού εν ελλάδι
Δημιουργός :Μικέλης, Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 340-356
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1923
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 51

Τύπος: application/pdf