ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Κοινωνικαί διατάξεις των μεταπολεμικών πολιτευμάτων
Δημιουργός :Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 71-86
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1924
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 56

Τύπος: application/pdf