ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο νόμος ΓΧΜΒ΄εν σχέσει προς την νυν συναλλαγματικήν αρρυθμίαν
Δημιουργός :Σπουργίτης, Αναστάσιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 25-43
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1925
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 76

Τύπος: application/pdf