ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτικά εταιρίας των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
Δημιουργός :[χωρίς, συγγραφέα]
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 163-258
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 110

Τύπος: application/pdf