ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομική επιστήμη και ποσωτική καταμέτρησις
Δημιουργός :Κουτσογιάννης, Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 297-299
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 112

Τύπος: application/pdf