ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η δασμολογική προστασία και η άμεσος φορολογία των σιτηρών
Δημιουργός :Σάντης, Δημήτριος Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 300-309
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1927
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 113

Τύπος: application/pdf