ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι ανώνυμαι εταιρείαι εν Ελλάδι από οικονομικής και δημοσιονομικής απόψεως
Δημιουργός :Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-120
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1928
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 116

Τύπος: application/pdf