ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί των Μικτών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών: άρθρον 35ον του Συντάγματος
Δημιουργός :Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 343-390
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1928
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 129

Τύπος: application/pdf