ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η έννοια του φορολογικού εισοδήματος
Δημιουργός :Σάντης, Δημήτριος Κ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 391-473
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1928
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 130

Τύπος: application/pdf