ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεωρία της Δημόσιας Οικονομίας
Δημιουργός :Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 472-483
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1929
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 137

Τύπος: application/pdf