ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πείρα εκ των σύγχρονων νομισματικών φαινομένων
Δημιουργός :Παπέλης, Ι.Μ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 486-522
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1929
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 138

Τύπος: application/pdf