ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το XIV Διεθνές Γεωργικόν Συνέδριον
Δημιουργός :Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Ι.
Πρωτόπαπας, Κωνσταντίνος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 15-31
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 142

Τύπος: application/pdf