ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί της προσωπικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων και της εξωσυμβατικής ευθύνης του κράτους
Δημιουργός :Δερτιλής, Π.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 32-50
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 143

Τύπος: application/pdf