ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι περίοδοι της κοινωνικής ιστορίας του καπιταλισμού
Δημιουργός :Pirenne, Henri
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 112-132
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 148

Τύπος: application/pdf