ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Δημοκρατία και η αυτοδιοίκησις εν Ελλάδι
Δημιουργός :Καραβίδας, Κωνσταντίνος Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 133-164
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1930
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 149

Τύπος: application/pdf