ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι χρηματιστηριακαί διακυμάνσεις και ο λογισμός των πιθανοτήτων
Δημιουργός :Τσιμάρας, Μάριος Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 23-37
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1931
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 155

Τύπος: application/pdf