ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αι συνεδριάσεις της Εταιρείας των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1932-1933)
Δημιουργός :Καρανίκας, Κωνστ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 97-102
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 182

Τύπος: application/pdf