ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το ισοζύγιον των λογαριασμών της Ελλάδος
Δημιουργός :Δερτιλής, Π.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 199-241
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1933
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 185

Τύπος: application/pdf