ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η περί κράτους και δικαίου θεωρία του Felix Somlo
Δημιουργός :Βεζάνης, Δημήτριος Σ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-53
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1934
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 190

Τύπος: application/pdf