ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η κοινωνική πολιτική και αι κοινωνικαί ασφαλίσεις
Δημιουργός :Λαμπρινόπουλος, Τηλέμαχος Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 249-301
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1936
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 218

Τύπος: application/pdf