ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τελεολογική ερμηνεία και θεωρία του έννομου αγαθού εν τω ποινικώ δίκαιω
Δημιουργός :Κρυστάλλης, Αθανάσιος Λ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 87-170
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1939
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 244

Τύπος: application/pdf