ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επισκόπησις της επιχειρηματικής συγκεντρώσεως
Δημιουργός :Σπουργίτης, Αναστάσιος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 147-163
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1941
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 269

Τύπος: application/pdf