ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα δημόσια οικονομικά της Βενετίας κατά τον μεσαίωνα
Δημιουργός :Σπητέρης, Αντώνιος Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 198-211
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1941
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 272

Τύπος: application/pdf