ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Περί του δημοσίου χρέους της Ελλάδος
Δημιουργός :Δερτιλής, Π.Β.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 3-31
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1942
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 273

Τύπος: application/pdf