ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οικονομικαί σκέψεις του Ξενοφώντος
Δημιουργός :Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 32-51
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1942
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 274

Τύπος: application/pdf