ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δημόσια έσοδα και υπολογισμός εθνικού εισοδήματος
Δημιουργός :Κούλης, Ιωάννης Ν.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 21-34
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1947
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 296

Τύπος: application/pdf