ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης κ. Γ.Πεσματζόγλου επί των πεπραγμένων του 1949
Δημιουργός :Πεσματζόγλου, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 66-80
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1947
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 298

Τύπος: application/pdf