ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η βιομηχανία και η γεωργία εν Ελλάδι: γεωργία και βιομηχανία
Δημιουργός :Δαμαλάς, Βασίλειος
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 159-178
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1950
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 315

Τύπος: application/pdf