ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εισαγωγή εις την θεωρίαν της Απασχολήσεως: μέρος Α΄
Δημιουργός :Robinson, Joan
Χουμανίδης, Λ.Θ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 1-26
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1951
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 319

Τύπος: application/pdf