ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα οικονομικά αποτελέσματα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης
Δημιουργός :Νεγρεπόντη, Μαρία Α.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 546-552
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1956
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 385

Τύπος: application/pdf