ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Το συνέδριον του Διεθνούς Ινστιτούτου Δημόσιας Οικονομίας
Δημιουργός :Σουκαράς, Ι.Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 553-556
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1956
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 386

Τύπος: application/pdf