ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμμετοχή των εργαζομένων εις τα κέρδη της επιχειρήσεως
Δημιουργός :Ποπολάνος, Γ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 22-30
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1957
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 389

Τύπος: application/pdf