ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Θεμελιώδη αξιώματα της θεωρίας της εργασίας
Δημιουργός :Κόκκαλης, Αλεξ. Ι.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 17-48
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1958
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 406

Τύπος: application/pdf