ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τα ποσοστά του μισθού και του επιχειρηματικού κέρδους εις το εθνικόν εισόδημα
Δημιουργός :Νεγρεπόντη, Μαρία Αμβ.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 132-139
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1958
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 411

Τύπος: application/pdf