ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμβολή των μαθηματικών εις την οικονομικήν θεωρίαν
Δημιουργός :Σαραντίδης, Ρ. Π.
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :σ. 38-49
Γλώσσα :el
Ημερομηνία έκδοσης :1959
Δικαιώματα χρήσης :ανοικτή πρόσβαση

Αρχείο: 427

Τύπος: application/pdf